ALLU 奧麗系列
ALLU 洗面膏
ALLU Wash

豐盈柔滑的潔面膏

- 輕易打造綿密豐盈泡沫的潔面膏
- 溫和潔淨肌膚,清除臉上污垢,使肌膚回復絲嫩柔滑

建議使用份量: [早] 0.5 cm [晚] 1 cm

120g | HK$400

建議產品